Zajęcia, metody nauczania

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż". 

Janusz Korczak

 

Realizujemy program wychowawczo-dydaktyczny zgodny z MENiS w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przez cały rok szkolny dzieci biorą udział w następujących blokach tematycznych:

 • blok zajęć integracyjnych według zainteresowań dzieci,
 • blok zajęć edukacyjno-wychowawczych,
 • blok zajęć artystycznych (plastycznych i umuzykalniających),
 • blok zajęć przyrodniczych.

oraz m.in. w zajęciach:

 • Gimnastycznych
 • Relaksacyjnych,
 • Artystycznych,
 • Uczących właściwych postaw społecznych,
 • Przyrodniczych,
 • Nauka przygotowująca do pisania i czytania (prace z podręcznikiem),
 • Występy teatralne,
 • Spacery i wycieczki,
 • Zapoznanie z bajkami organizowane w różnych formach,
 • Zajęcia prozdrowotne uczące reguł zdrowego trybu życia, żywienia i zachowań,
 • Praca na tablicy multimedialnej.

 

Zajęcia dodatkowe wliczone w ramach czesnego:

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna: 

działania kompensacyjno-terapeutyczne prowadzące do skorygowania istniejących zaburzeń ciała. Celem zajęć jest również,  niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, a także doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.

 

Szachy-  to żywa lekcja geometrii, zajęcia kierowane są do starszych dzieci. Za pomocą tej gry królewskiej nasi milusińscy m. in.:

 - stymulują rozwój intelektualny

- rozwijają umiejętności matematyczne

- kształcą pozytywne postawy emocjonalne i społeczne

- ćwiczą i rozwijają wyobraźnię przestrzenną

- rozwijają pamięć wzrokową 

- uczą się myśleć logicznie, wyciągać wnioski oraz analizować sytuację

- rozwijają takie cechy jak: opanowanie, determinacja, cierpliwość, koncentracja, odwaga, wytrwałość.

 

Rytmika - celem tych zajęć jest odkrycie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie.

 

Bajkoterapia - pozwala dzieciom się zrelaksować oraz zredukować napięcie, sprzyja budowaniu optymizmu. Stosujemy różne techniki: (m.in. wyświetlanie bajek na tablicy multimedialnej, czytanie).

 

Zajęcia integracyjne - zabawy, gry dydaktyczne i integracyjne, pozwalające dzieciom na szybsze nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, wpływają pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz na emocjonalny związek z innymi dziećmi i nauczycielem.

 

Zajęcia przyrodnicze - obserwacje przyrodnicze podczas spacerów, poznawanie nowych gatunków roślin i zwierząt. Rozbudzanie właściwej postawy ekologicznej. Wykorzystywanie darów natury do działalności twórczej.

 

Zajęcia artystyczne - rozwijanie zdolności manualnych, ćwiczenia z zakresu motoryki małej, rozwój dziecięcej wyobraźni, współpraca w grupie. Stosujemy różne techniki plastyczne, m.in.:

 1. Rysowanie kredkami świecowymi, ołówkowymi, pastelami olejnymi i suchymi, mazakami.
 2. Malowanie: farbami plakatowymi i akwarelami, lepienie z: plasteliny, ciastoliny, modeliny.
 3. Tworzenie wydzieranek, kolaży oraz prac przestrzennych z użyciem różnorodnych materiałów: folii aluminiowej, bibuły, kolorowego papieru, waty, materiałów tekstylnych, suszonych liści, ziół i kwiatów, szyszek, patyków, muszli, piasku itp.

Język angielski - zajęcia językowe poprzez zabawę.

 

Logopedia Zajęcia z logopedą mające na celu usprawnienie motoryki narządów mowy, korygujące wady wymowy oraz stymulujące do rozpoczęcia procesu mówienia.

 

Zajęcia taneczne - Zajęcia taneczne prowadzone przez wyspecjalizowanych tancerzy. Dzieci z naszej placówki, występują w  prezentacjach tanecznych oraz  biorą udział w konkursach.

Występy "Biedroneczek" (aby obejrzeć artykuł, konieczne jest skopiowanie całego linku):

http://www.suwalki24.pl/article/1,suwalki_gwiazdeczki_z_szosteczki__

http://www.suwalki24.pl/article/show,przedszkolaki-daly-popis-wideo-i-zdjecia

 

Elementy pedagogiki Marii Montessorii- szczegóły w zakładce "Montessorii".

Religia.

 Zajęcia z Kamishibai -  Dzięki kamishibai możemy stosować alternatywną formę czytania, która umożliwia jeszcze większe pobudzanie wyobraźni dzieci, skupiających się głównie na obrazkach. Forma małego spektaklu teatralnego rozwija wyczucie języka, poszerza słownictwo, a jednocześnie bawi i uczy, zabierając uczestników w podróż do magicznej krainy teatru i literatury równocześnie.

Taekwondo

 

 

Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne!!! 

 

 

Stosujemy następujące metody pracy z dziećmi:

 • Nauka poprzez zabawę,
 • Obserwacja i pokaz,
 • działanie,
 • bezpośrednie spostrzeganie i przeżywanie,
 • przekaz słowny i osobisty,
 • różnorodne zabawy,
 • rozwiązywanie zadań wedle własnego pomysłu dziecka,
 • samodzielne doświadczanie dziecka,
 • swobodna i spontaniczna aktywność własna dziecka,
 • gry dydaktyczne.

Nasze metody znajdują odzwierciedlenie w następujących formach aktywności dziecka m.in. w:

 • zajęciach edukacyjno-wychowawczych,
 • zajęciach artystycznych,
 • zajęciach dowolnych,
 • zabawach tematycznych,
 • spontanicznych zabawach dowolnych,
 • grach dydaktycznych,
 • kontakcie z przyrodą i otoczeniem (spacery, wycieczki),
 • czynnościach samoobsługowych,
 • zajęciach indywidualnych,
 • zajęciach związanych z odkrywaniem, poznawaniem doświadczaniem i eksperymentowaniem,
 • organizowaniu i przeżywaniu uroczystości przedszkolnych,
 • kontaktach nauczyciela z dzieckiem w różnych sytuacjach.